Skepping en evolusie — onversoenbaar — Dr H D Mouton

Hieronder is 'n skakel na die inhoudsopgawe, voorwoord en inleiding tot die boek 'Skepping en evolusie — onversoenbaar!' deur Dr H D Mouton.  Hierdie boek vul 'n belangrike leemte in die Afrikaanse literatuur deurdat dit in maklikverstaanbare taal 'n ingewikkelde onderwerp binne die bereik van elke belangstellende plaas.  Die debat rondom die verstaan van die eerste paar hoofstukke in die Bybel het die afgelope 150 jaar daartoe gelei dat menige gelowige veel eerder die sekulęre wetenskaplike standpunt begin volg het, maar met noukeurige ondersoek bestaan daar 'n geweldige groot skatkis van getuienis wat die teendeel bewys — ons kan die begin van die Bybel letterlik verstaan!

Inhoudsopgawe, voorwoord en inleiding tot die boek 'Skepping en evolusie — onversoenbaar!

Indien u belangstel om die volledige boek te bekom, volg gerus die volgende skakel:  Kontak Dr Hennie Mouton